493 безработни в област Добрич са постъпили на работа през февруари 2023г.

През февруари 2023 г. 493 души в областта са постъпили на работа

493 безработни в област Добрич са постъпили на работа през февруари 2023г.

144 младежи до 29 години са намерили работа, както и 30 продължително безработни лица. 
През месеца са открити 530 работни места. Работодателите търсят най-много работници в сферата на хотелиерството и ресторантьорство, както и селско, горско и рибно стопанство. 

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 3513, като 1232 от тях са добричлии. Това са 116 лица по-малко спрямо февруари 2022г.