Седмица на отворените врати за борба с туберкулозата обявява „МБАЛ-Добрич“АД

В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. и с цел да се намали заболеваемостта от туберкулоза в страната, по повод Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март, в „МБАЛ-Добрич“ АД ще се проведе „Седмица на отворените врати“.

Седмица на отворените врати за борба с туберкулозата обявява „МБАЛ-Добрич“АД

Тя ще се проведе в периода 20-24 март 2023 година в ТУБ кабинет (Терапевтичен корпус, приземен етаж) на лечебното заведение.По време на седмицата на отворените врати, която ще се проведе в рамките на работното време на ТУБ кабинет, ще се извърши:

- скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета;

- консултации;

- на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания.

Въпреки значителните успехи в борбата с туберкулозата в европейския регион на СЗО, в условията на епидемия от COVID-19, заболяването продължава да представлява заплаха за общественото здраве в повечето страни от региона и тя не бива да се подценява.

Всеки, който желае да получи повече информация за „Седмицата на отворените врати“ в „МБАЛ-Добрич“ АД, може да се обади на телефон: 0878109205