Общинските съветници на Добрич приеха актуализация на Програмата за капиталовите разходи за 2023 г.

За гласуваха 33 от 35 присъстващи общински съветници

Общинските съветници на Добрич приеха актуализация на Програмата за капиталовите разходи за 2023 г.

В актуализацията са предвидени средства за строително монтажни работи на Клетка 2 на Регионално депо Стожер, както и планирани разходи от Регионален исторически музей Добрич.
В частта на целевите субсидии се предвиждат средства в размер на 324 300 лв., с които се предлага финансиране на следните обекти: Изготвяне на инвестиционен проект за „Реконструкция на вътрешно - разпределителна водопроводна мрежа, кв. Рилци, гр. Добрич - етап II, III, IV и V“;  Пилони за знамена за кръговите кръстовища по околовръстен път на град Добрич и Основен ремонт на ул. „Трети път“.

Предвиждат се средства и за изграждането на пилони със знамена на шест кръгови кръстовища в рамките на Добрич. 

Общинският съветник Милко Пенчев направи предложение да бъдат включени разходи за консервиране на паметника на Васил Левски, на облицовката му, както и пространството около него. Зам.-кметът по строителните дейности към Община Добрич инж. Пенчо Керванов пое ангажимента да се направи обследване на състоянието на паметника от специалисти.