НАП Добрич продава поземлен имот в с. Българево

Публичните изпълнители от офис на НАП Добрич продават на търг с тайно наддаване недвижим имот с площ от 8 500 кв.м.

НАП Добрич  продава поземлен имот в с. Българево

Теренът, обявен за публична продан, се намира в каварненското с. Българево  и е предназначен за за изграждане на селскостопански постройки. Първоначалната тръжна цена е 320 000.00 лв., информират от НАП.
За да участват в търга, кандидат-купувачите трябва да внесат по банков път депозит в размер 20 на сто от обявената начална продажна цена в периода 06.03.2023 г. до 10.03.2023 г., включително. В този срок се подават и предложенията за участие в търга на адрес гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7. Оглед може да се извърши до 10.03.2023 г. след предварителна уговорка с публичния изпълнител.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП   Варна офис Добрич и на интернет страницата на НАП в Портал за продажби на приходната агенция.

От офиса на НАП Добрич препоръчват на фирмите и на физическите лица периодично да проверяват онлайн имат ли текущи задължения или образувано изпълнително дело. Справката става в Портала за е-услуги на НАП, достъпни с  персонален идентификационен код (ПИК) и с електронен подпис (КЕП). При временни затруднения за плащането на просрочени задължения да потърсят своевременно контакт с публичните изпълнители, за да бъде намерен начин за тяхното разсрочено плащане.