Съветник от Каварна с наказание пробация заради нарушена карантина по време на извънредно положение

Окръжният съд в Добрич наложи наказание пробация на подсъдимия общински съветник Красимир Кръстев, нарушил мерки, издадени против разпространението на заразна болест при хората по време на извънредно положение

Съветник от Каварна с наказание пробация заради нарушена карантина по време на извънредно положение

Делото пред въззивната инстанция е образувано по жалба на подсъдимия К.К. срещу присъда на Районния съд в Балчик, с която той е бил признат за виновен по обвинението, че за периода 7 – 11 май 2020г., в гр.Каварна, при условията на продължавано престъпление, по време на пандемия и извънредно положение, е нарушил мерки, съдържащи се в Заповед на министъра на здравеопазването, издадена във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, както и в Предписание за поставяне под карантина от РЗИ Добрич, като на 7 и 11 май 2020г., в срока на наложената му карантина е напуснал адреса, на който посочил, че ще изпълнява карантината и пребивавал на обществени места - офис на фирмата му и сградата на община Каварна.
След проверка на атакувания съдебен акт, въззивният състав е намерил, че подсъдимият е нарушил въведените в този период противоепидемични мерки, но само с едно деяние, извършено на 11 май 2020г., и го оправда по обвинението да е сторил това и на 7 май 2020г., както и за обвинението, че деянието е извършено при условията на продължавано престъпление.

Вместо определеното от районният съд условно наказание лишаване от свобода за срок от 3 месеца с 3-годишен изпитателен срок и глоба в размер на 10 000 лв., Окръжният съд наложи на подсъдимия наказание пробация с две пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца, и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок.

Подсъдимият бил поставен под задължителна карантина с предписание на РЗИ от 29 април 2020 година. На тази дата той се върнал от пътуване в Румъния и влязъл в страната през ГКПП Дуранкулак, управлявайки товарен автомобил. Съобразно въведените тогава мерки срещу разпространението на COVID-19 подсъдимият подлежал на 14-дневна карантина. Подсъдимият обаче не бил съгласен да бъде карантиниран, твърдейки, че следва да бъде третиран като пограничен работник и като такъв не подлежи на карантина, и отказал да подписва документи. На следващия ден със съдействието на полицията предписанието за поставяне под карантина било връчено на подсъдимия. Той бил карантиниран като водач на товарен автомобил.

При проверка за спазване на карантината било установено, че на 11 май 2020г. подсъдимият е напуснал адреса, където бил карантиниран, и посетил сградата на община Каварна. В този период подсъдимият бил общински съветник и отишъл до общината, за да депозира докладна записка и уведомление, че ще отсъства от заседание на комисия. Окръжният съд приема, че с действията си на тази дата К. К. е нарушил наложената му карантина.

По отношение на обвинението за нарушаване на карантината и на 7 май 2020г., въззивният съд прецени, че подсъдимият следва да бъде оправдан. При проверка, извършена на тази дата, било установено, че той се намира в двора на фирмата си, до товарен автомобил. Втората инстанция обяснява, че подсъдимият е бил карантиниран като водач на тежкотоварен автомобил и съгласно действащите в този период разпоредби като такъв е имал право да се намира в този автомобил или до него и да предприеме курс извън страната преди изтичане на срока на карантината, но ако е именно с товарен автомобил.

Окръжният съд отбелязва в решението си, че по-късно вечерта на същия ден подсъдимият опитал да излезе от страната през ГКПП Дуранкулак за Румъния с лек автомобил, с което безспорно е нарушил наложената му задължителна карантина, но за това деяние няма повдигнато обвинение.

Решението на Окръжния съд не подлежи на обжалване и протест.