Можещи и знаещи Ломоносовци

Състезание по приложна електроника „Мога и зная как“ се проведе в Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“ днес. Организатор е Министерството на образованието и науката, а партньор е търговска верига за електронни компоненти, инструменти и измервателна апаратура „Елимекс“.

Можещи и знаещи Ломоносовци

Състезаваха се 8 ученици – четирима ученици от ХА клас, специалности „Оптически комуникационни системи“ и „Програмно осигуряване“, и по двама ученици от ХІА и ХІІА клас, специалности „Компютърна техника и технологии“ и „Програмно осигуряване“. Състезателните задачи са изготвени върху учебното съдържание по професионална подготовка за професиите от професионалните направления „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ и „Компютърни науки“. На първо място в първа възрастова група се класира Васил Георгиев от ХА клас. Във втора възрастова група призовото място зае Виктор Заблоцки от XIA клас.
Съгласно регламента на състезанието Явор Илиев и Денис Новак от ХІІА клас ще бъдат приети за обучение без приемни изпити в Технически университет – Варна.