Извънредното заседание на Общинския съвет за центъра ще се проведе този петък

Сесията, на която ще бъдат подробно разгледани класираните на първите три места проекти за нов облик на центъра на Добрич, се свиква по искане на 20 общински съветници

Извънредното заседание на Общинския съвет за центъра ще се проведе този петък

Искането за провеждане на извънредна сесия на Общинския съвет на Добрич е внесено в деловодството на местния парламент на 6 януари. Според ЗМСМА и правилника на Общинския съвет заседанието трябва да се проведе най-късно седем дни след постъпване на искането, информира председателят му инж. Нивелин Радичков. Затова и то се свиква на 13 януари, петък, а не както са пожелали вносителите - на 17 януари.
Желанието на вносителите е този най-голям за сегашния управленски екип на Община Добрич проект да получи необходимото внимание и за него да бъде посветена специална сесия. Поканени да участват в нея са и авторите на класираните на първите три места от международното жури идейни проекта за „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“ – софийското обединение „Плейсмейк – Дизайн Груп Студио“, консорциум „Ени Калър Пони НССН“ също от София и „Проектантско бюро Албена“ ООД от Добрич.

Заседанието ще се проведе в залата на Общинския съвет от 09.00 часа.