Изтича срокът за гласуване за нов облик на центъра на Добрич

Гражданите на Добрич могат да гласуват на интернет – страницата на Община Добрич www.dobrich.bg. Анкетата ще е активна до 16.00 часа на 29 декември. Срокът е определен от законовите изисквания възложителят да излезе с решение.

Изтича срокът за гласуване за нов облик на центъра на Добрич

Международното жури определи трите най-добри проекта за нов облик на центъра на Добрич. Стигна се обаче до дисквалифициране на един от класираните поректи, тъй като не отговаря на поставените изисквания. Така се стигна до нова челна тройка.
Крайното класиране в настоящата конкурсна процедура е:

Първо място: конкурсен проект с присъден индивидуален номер 423 -Обединение „Плейсмейк – Дизайн Груп Студио“, България

Второ място: конкурсен проект с присъден индивидуален номер 498  -Консорциум „ЕНИ КАЛЪР ПОНИ НССН“, България

Трето място: конкурсен проект с присъден индивидуален номер 768  -"Проектантско бюро Албена" ООД, България