Кметът на община Шабла: Изпращаме поредната противоречива и по-скоро трудна година

Приоритет за следващата година е финансиране пречистването на отпадните води на гр. Шабла


Кметът на община Шабла: Изпращаме поредната противоречива и по-скоро трудна година

Кметът на община Шабла Мариян Жечев  пред  Добрич онлайн
Каква година изпращате? 

Поредната противоречива и по-скоро трудна година. Изпълнена с много перипетии, голяма част от които надявам се сме преодолели, с други продължаваме да се борим, а с някои за съжаление ще трябва да се съобразим. Най- голямото разбира се е войната в Украйна и всичко което доведе със себе си тя. Годината ще запомним и с продължаващата политическа криза в България. Късното приемане на държавния, съответно и на общинските бюджети, ни постави в своеобразен „цайтнот“ за голяма част от капиталовата ни програма и нейното изпълнение. Но откъм изпълнение на бюджета за щастие нямаме забавяния. Реализираме сто процентно изпълнение на приходната част, което е положителното за годината.

Какво успяхте да свършите?

Каквото и да сме свършили винаги ще е малко. Така е и така трябва да бъде, за да се държим на гребена на вълната. Иначе като удовлетворение, мое лично, са проектите, които изпълняваме в областта на намаляване на енергопотреблението и енерго независимостта. Приключихме проект за оптимизация на уличното осветление в Шабла, реализираме проект за енергиина ефективност на сградите на общината и тази на РСПБЗН, като освен саниране са предвидени и дейности по отопление и климатизация с термопомпени агрегати, захранвани основно от произведена от слънцето електроенергия.

За какво не Ви стигна времето?

Сигурно за много неща. Но за съжаление нито можем да спрем времето, нито да го върнем. Затова ако сме пренебрегнали някого, моля да ни прости. Надявам се, че затова за което не ни е стигнало времето, а сме положили достатъчни усилия, ще ни направи много по-подготвени при нова възможност да го сторим.

Какво планирате за последната година от мандата?

Разглеждам мандата не като време, а по-скоро като набелязани и изпълнени цели и задачи. В тази връзка най-сериозното което имам като приоритет е финансиране пречистването на отпадните води на гр. Шабла. Проблем, който стои от много години, свързан и с разширяване на канализационната мрежа,  което пък ще даде възможност и за повече инвестиции в уличната мрежа. Разбира се и окончателното приемане на Общия устройствен план на община Шабла, документ който се разработва вече четиринадесет години, а е основен за бъдещи инвестиции от всякакъв характер.

Пожеланието Ви за Новата година

Мир, здраве и благополучие!

Да се сбъднат всички наричания на коледарите!