Двама съдии встъпиха в длъжност в Окръжен съд – Добрич

Това са съдиите Павлина Паскалева и Станимир Ангелов, които вече са част от състава на Окръжен съд – Добрич.

Двама съдии встъпиха в длъжност в Окръжен съд – Добрич

Днес съдиите Павлина Паскалева и Станимир ангелов подписаха актовете си за встъпване в длъжност пред председателя на Окръжния съд Галатея Ханджиева и останалите окръжни съдии. Магистратите са повишени в длъжност с решение на Съдийската колегия на ВСС след проведен конкурс за повишаване в окръжните съдилища.
Павлина Паскалева има над 24 години юридически стаж, от който 19 години в органите на съдебната власт. От 2006 г. е съдия в Районен съд –Добрич, а от септември 2020 г. е командирована в Търговското отделение на Окръжен съд – Добрич.

Станимир Ангелов има над 23 години юридически стаж, изцяло в органите на съдебната власт. От 2001 г. е съдия в Районен съд - Добрич. Окръжен съд - Добрич разполага с 18 щатни бройки за магистрати. След встъпването на двамата съдии днес, незаета остава само бройката за младши съдия.