Община Шабла със сертификат “Ефективен CAF потребител”

Този етикет се присъжда като признание на усилията за правилно прилагане на инструмента за качество и за насърчаване на работата в администрациите

Община Шабла със  сертификат “Ефективен CAF потребител”

На Конференция за популяризирането на Модела CAF в администрациите, проведена  в София, Община Шабла бе сертифицирана с връчването на етикет “Ефективен CAF потребител” по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка в българската администрация. Представител на Община Шабла и член на екипа работещ по внедряването на Модела за управление на качеството в администрацията, получи етикета „ЕФЕКТИВЕН CAF ПОТРЕБИТЕЛ“ на официална церемония организирана от Института по Публична Администрация. Сертификатите бяха връчени от Павел Иванов – изпълнителен директор на ИПА.
Освен община Шабла, сертификат  “Ефективен CAF потребител”е присъден и на Регионално управление на образованието – Добрич.