70 камери следят за обществения ред в Добрич

"На територията на град Добрич към настоящия момент са изградени системи за видеонаблюдение от 66 броя IP охранителни видеокамери и 4 броя LPR видеокамери (статистика на номера) за видеонаблюдение монтирани на 41 локации", посочва кметът на града Йордан Йорданов

70 камери следят за обществения ред в Добрич

"През изминалите години, следвайки плана за разширяване на системите за видеонаблюдение на територията на Община град Добрич, проведохме проучване за определяне на фокусни точки за обезпечаване с видеонаблюдение и възможностите за поставяне на нови камери и разширяване обхвата на конкретните локации..Локациите бяха обсъдени с представители на Първо РУ Добрич, КАТ Добрич и Общинска полиция" - информира кметът. 
"Анализът за конкретните фокусни точки и вида на оборудването бе осъществен по ключови критерии като: системата за видеонаблюдение да бъде от отворен тип с възможност за скалируемост, позволяваща надграждане и интегриране (добавяне на допълнителни съоръжения, оборудване и нови функционалности) съобразен с параметрите и функционалните изисквания на съществуващата система за видеонаблюдение; кои са важните кръстовища с натоварен трафик; кои са критичните точки за превенция на престъпността; градската инфраструктура и заобикалящата среда, като за определяне местата от инфраструктурата подходящи за изграждане на съоръжения за видеонаблюдение се взе предвид наличието на подземни комуникационни трасета, конструкциите, на които ще се монтират техническите средства, необходимото електрическо захранване, възможност за монтажни работи, обезопасяването на техническите съоръжения от престъпни посегателства и др.

На територията на град Добрич към настоящия момент са изградени системи за видеонаблюдение от 66 броя IP охранителни видеокамери и 4 броя LPR видеокамери (статистика на номера) за видеонаблюдение монтирани на 41 локации. Ефективността и ползите от съществуващите камери е несъмнена и доказана във времето, както със своята превантивна роля, така и с тяхна помощ разкриваемостта на прояви на вандализъм и престъпления от различен характер се подобри, подпомагат за опазване на общинската собственост и обществения ред.

Интегрирайки новите видеокамери и локации към съществуващата система за видеонаблюдение бе осигурено видеонаблюдение и мониторинг в реално време с възможност за съхранение и ползване на видео записи и друга съпътстваща информация от наблюдението на: двадесет ключови кръстовища, включително четирите входно-изходни артерии на града (Варна, Албена, Балчик, Силистра), уязвими зони в град Добрич като: пет паметника, детски площадки, над десет камери в централна градска част, камери на обществени паркинги и др.

През втората половина на 2022 година, към съществуващите дотогава 47 камери, бяха интегрирани нови 23 броя камери:

*4 /четири/ броя LPR камери за трафик решения за видеонаблюдение на 4 /четири/ входно-изходни точки в града с извършване на автоматично разпознаване (идентификация) на регистрационни номера на МПС с водене на статистика, спазвайки препоръчителните изисквания за автоматизирано заснемане и разпознаване на регистрационни номера, чрез обработка на информация в реално време, детекцията да е по-висока от 95% от всички преминали МПС, при променящи се светлинни условия по всяко време на денонощието.

*18 /осемнадесет/ броя 8 MP охранителни камери на 8 /осем/ ключови кръстовища и 1 /един/ брой 4 MP охранителна камера на паметника на Деспот Добротица".