В края на октомври изтичат срокове за плащане на данъци към местната хазна

Справки за задълженията за 2022 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

В края на октомври изтичат срокове за плащане на данъци към местната хазна

 
На 31 октомври 2022 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2022 г. могат да платят четвъртата и последна вноска за патентен данък за 2022 г.;

На 31 октомври 2022 г. изтича срокът, в който се плаща втората /последна/ вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2022г. 

На 31 октомври 2022 г. изтича срокът, в който се плаща втората /последна/ вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2022г.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

касово - в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.30 часа;

в касите на Easy Pay в цялата страна;

в касите на Fast Pay в цялата страна;

в касите на “ Български пощи ” ЕАД в цялата страна;

безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

IBAN сметка     -              BG 06 SOMB 9130 84 10000644

 “ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   -  SOMBBGSF