И в Тервел ще има скейтборд площадка

Предвижда се съоражението да бъде изградено в парка на ул.“Черно море“. Проектното решение предвижда реализарането да стане на два етапа

И в Тервел ще има скейтборд площадка

Първият етап има прогнозна стойност 146 000 лв. с ДДС при актуални към момента цени и включва: изграждане на съоражение за начинаещи с площ от 356 кв.м. и алея за достъп.Представлява стоманобетонна площадка с три заоблени към дъното стени с височина 111 см., представляващи рампи за засилване с наклон 27 %, бордове и профили за трикове на основа слайд и грайнд.  Достъпът ще се осигурява по алея, предвидена е и бетонова чешма, както и соларни осветители.Ще има и бетонни кошчета и пейки.
Вторият етап предвижда изграждане на съоражение за напреднали с площ 313 кв.м.

Общината ще продължи работата си по издаване на разрешение за строеж на проекта и ще търси финансиране , за да изгради първия етап на площадката за скейборд.

Предложението за изграждане на скейтборд площадка бе направено от млади хора и майки на деца от град Тервел. Общинското ръководство откликна на молбата, предложението бе подкрепено и от общинските съветници.