След едночасов дебат, съветниците отхвърлиха създаването на общинско предприятие „Стария Добрич“

Предложението бе внесено от общинския съветник Десислава Трифонова, която е председател на временната комисия, която трябваше да изработи стратегия за развитието на етнографския комплекс

След едночасов дебат, съветниците отхвърлиха създаването на общинско предприятие „Стария Добрич“

В предложението се казва, че ОС приема, че за извършване на дейности, свързани с поддръжка стопанисване и управление на АЕМО „Стария Добрич“ е необходимо да се създаде общинско предприятие.  Създава се 7-членна комисия, която в двумесечен срок да изготви правилник за дейността на общинското предприятие.
И дебатът в залата започна. Чуха се разнопосочни мнения. Гласове за създаването на общинското предприятие и  други на противоположния  полюс -  че това е  излишно, тъй като не е ясно какво точно ще прави това общинско предприятие, каква дейност ще развива. 

Съветниците изслушаха и председателя  на новосформираното Сдружение на майсторите,  упражняващи традиционни и художествени занаяти в ЕК „Стария Добрич“ Ивелин Митаков. Той подчерта, че желанието им е да запазят занаятите, да ги развият и да ги предадат на поколенията. В момента там работят около 15 занаятчии, могат да станат и 20, но трябва да има кой да влиза в тези ателиета, допълни Митаков. И даде пример, че в неговото ателие за две години са влезли двама туристи. Очакванията на занаятчиите са да получат помощ и съвместно с общината да участват в разработването и промотирането на „Стария Добрич“. А като първа задача подчерта, че трябва да се работи за получаване на статут на „Стария Добрич“ като етнографски комплекс, за да се търси и външно финансиране.