Краен срок за подаване на заявления за гласуване с подвижна урна

Днес (26 септември) е крайният срок, в който избирателите с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване в подвижна избирателна кутия. Това се отнася за избиратели, които не са подали заявление до 17 септември.

Краен срок за подаване на заявления за гласуване с подвижна урна

Те могат да заявят гласуване в подвижна урна, при условие че в населеното място, където ще гласуват, е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
Искането става в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес. В подвижна урна могат да гласуват избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборното помещение.