„Градски транспорт Добрич“ ЕООД ще закупи модулна бензиностанция

Обектът представлява бензиностанция с една колонка с един шланг за зареждане на собствените автомобили с дизелово гориво.

„Градски транспорт Добрич“ ЕООД ще закупи модулна бензиностанция

Това стана ясно на днешното заседание на Общинския съвет на Добрич. 
Обектът представлява бензиностанция с една колонка с един шланг за зареждане на собствените автомобили с дизелово гориво. Горивото ще се съхранява в 1 модулна двустенна цистерна с вместимост 20м3. Цистерната ще се монтира надземно. При изграждането се предвиждат малко изкопни работи за изграждане на бетонен постамент.

 Доставката на горивото ще се извършва чрез автоцистерни. Зареждането ще се извършва съгласно технологичните инструкции, при спазване на всички изисквания за техническа, пожарна и екологична безопасност на обекта от наличният персонал.

Според предварителните пазарни проучвания, общата прогнозна стойност е до 45 000 лв. без включен ДДС. Инвестицията ще бъде извършена със собствени средства на дружеството.