Спортният клуб по Еър Софт в Добрич ще има своя база

На днешното редовно заседание на Общинския съвет на Добрич, съветниците дадоха съгласието си за учредяване на безвъзмездно право на ползване на 10 декара в района на бившите казарми на Сдружение „Оперативна група Еър Софт –Спортен клуб“.

Спортният клуб по Еър Софт в Добрич ще има своя база

Там членовете на клуба, които са около 60 души, ще провеждат своите занимания. Такса за ползване на обекта няма да се изисква от гражданите, но те трябва да носят собствена екипировка. 
Основните цели на сдружението, определено за извършване на дейност в обществена полза, се изразяват в развитие и популяризиране на физическото възпитание и спорта и осъществяването на тренировъчна и спортно-състезателна дейност в областта на военни игри и симулации, развитие на младежки дейности, инициативи и проекти, подкрепящи здравословния начин на живот и физическата култура на депата и младежите, работа за възстановяване и разширяване на съществуващите и създаване на нови връзки между граждани, организации, региони и други структури на базата на спорта и спортната култура и конкретни спортни прояви - както в България, така и в чужбина и популяризиране постиженията, проектите и инициативите на индивидуални личности и организации в областта на аматьорския спорт и други.