Д-р Мариян Ананиев е спечелил конкурса за управител на ДКЦ1

Д-р Мариян Ананиев е класиран на първо място за управител на Диагностично-консултативния център – 1 в Добрич. Това стана ясно на днешното заседание на Общинския съвет.

Д-р Мариян Ананиев е спечелил конкурса за управител на ДКЦ1

Припомняме, че с решение на Общинския съвет беше открита процедура и определен състава на комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на “Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД град Добрич. 


В обявения срок бяха подадени документи само от един кандидат – д-р Мариян Иванов Ананиев.

На 21.06.2022 г. комисията проведе събеседване с д-р Мариян Иванов Ананиев като оцени същият, съгласно Карта за оценка от събеседването. След приключване на последния етап комисията определи кандидата спечелил конкурса, видно от Протокол № 3 даден в Приложение №1 към Докладната записка.

В двуседмичен срок от влизане в сила на днешното решение на Общинския съвет, кметът на града трябва да сключи Договор за възлагане на управление на ДКЦ – 1.