До 30 юни фирмите и едноличните търговци декларират и плащат данъците си

До 30 юни е срокът за подаване на годишната данъчна декларация

До 30 юни фирмите и едноличните търговци декларират и плащат данъците си

До 30 юни е срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2021 г. от физически лица, извършвали стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, които на основание чл. 29а от ЗДДФЛ са избрали да се облагат по този ред. В същия срок се внася и дължимият по декларацията данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. 


До края на месеца, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец  № 6 с общия размер на дължимите  за предходната година осигурителни вноски, напомнят от офиса на НАП в Добрич.  Окончателните осигурителни вноски се дължат от самоосигуряващите се лица в срока за подаване на декларацията върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд „Пенсии“, фонд „Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд, и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Краят на юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък (чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане). 6 055 добруджански фирми подадоха годишните си данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци до момента, като се очаква още над 1 200 фирми да декларират финансовия си резултат за предходната година. 

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон: 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор.