С национална научна конференция Добруджанският земеделски институт отбелязва 60 години

През 2011-та се навършват и 70 години от полагането на основите на аграрната наука в Добруджа.

С национална научна конференция Добруджанският земеделски институт отбелязва 60 години
Развитието на аграрната наука в Добруджа неизменно се свързва със създаването на Добруджански земеделски институт през 1951 г. и израстването му като национален научно-изследователски център. Той е продължител на дейността на Земеделския изпитателен институт в гр. Добрич, основан през 1941 г. със статут на опитна станция, която поставя началото на аграрните научни изследвания в Добруджа.
 
От създаването на института до наши дни през него преминават няколко поколения учени, които развиват широкомащабна дейност, включваща селекция и семепроизводство на слънчоглед, зърнено-житни и бобови култури и разработване на съвременни технологии за отглеждането им; разработване на нови биотехнологични методи в селекцията; събиране, изследване и съхраняване на растителни генетични ресурси.
 
През 2011 г. Добруджанският земеделски институт отбелязва две кръгли годишнини – 60 години от създаването си и 70 години от полагането на основите на аграрната наука в Добруджа.
 
По този повод от 16 до 18 ноември 2011 г. в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево ще се проведе Националната научна конференция „Съвременни тенденции и основни приоритети в селекцията и агротехниката на полски култури”. Научните доклади от конференцията ще бъдат публикувани в седми брой на списание „Field Crops Studies” („Изследвания върху полските култури”) – издание на Добруджански земеделски институт от 2004 г. По този начин ще се популяризират постиженията на българската земеделска наука през последните години, ще се очертаят съвременните тенденции и ще се набележат основните приоритети в селекцията и агротехниката на полски култури.
 
Създадените в института научни продукти отдавна са известни отвъд пределите на България и Европа. Дългогодишните контакти с много страни от Европа и света допринасят за тяхното популяризиране и за успешно сътрудничество при създаването и комерсиализирането на нови сортове, хибриди и технологии.
 
Днес Добруджанският земеделски институт е доказан лидер в българската аграрна наука и практика. В негово лице българският фермер е намерил коректен партньор и гарант за сигурност в земеделието, а българската научна общност открива европейския облик на родната земеделска наука.