Планови прекъсвания на тока на 25 и 26 октомври

От Е Он България съобщават за следните спирания на тока в Област Добрич:

Вторник, 25.10.2011

В периода 19.09.2011 г. - 15.11.2011 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр.Добрич - квартал Рилци - ул.Искър, ул.Господин Желязков, ул.Твърдица, ул.Н.Тахтунов, ул.Асеница.

В периода от 17.10.2011 г. до 31.10.2011г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., поради извършване на ремонтни работи на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъсвано електрозахранването в района на: гр.Балчик - част от ул.”Средна гора”, ул.”Ком”, ул.”Росица”, част от ул.”Янтра”, част от ул.”Стара планина”, ул.”Огоста”, ул.”Родопи”, ул.”Ропотамо”, ул.”Странджа”. Прекъсването на електрозахранването на горепосочените улици ще бъде веднъж седмично в този период. Ремонтните работи ще бъдат извършвани през работно време.

В периода 24.10.2011 г. - 29.10.2011 г., от 08.30 ч. до 19.00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр.Шабла, следните улици: Приморска, Македония, Вежен, Суха река, Копривщица, Чайка, Сл.бряг, Плиска, Урал, Надежда, Бузлуджа, Дунав, Тузла, Висла, Витоша, Синчец, Рила, Равно поле, Ч.връх, Странджа, Тракия, Банско. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08.30 ч. до 19.00 ч. в районите на гр.Шабла и ВяЕЦ Еко Енерджи 2006.

В периода 25.10.- 04.11.2011 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч., поради извършване на строителен ремонт на съоръженията за доставка на електроенергия, ще има смущения в електрозахранването в района на: с. Полковник Савово, с. Бонево, с. Войниково, с. Професор Златарски, с. Каблешково, с. Нова Камена, с. Кладенци, с. Градница, с. Главанци.

На 25.10.2011 г., от 09.00 ч. до 12.00 ч., поради извършване на строителен ремонт на съоръженията за доставка на електроенергия, ше бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Полковник Савово, с. Бонево, с. Войниково, с. Професор Златарски, с. Каблешково, с. Нова Камена, с. Кладенци, с. Градница, с. Главанци.

На 25.10.2011 г., от 09.00 ч. до 17.00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на селата: Божан, Поп Груево, Воднянци, Хитово, Алцек, Дряновец, Дянково, Свинек-кс Фурладан.

В периода 25.10- 26.10.2011 г., от 09.00 ч. до 17.00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на селата: Орляк, ТП Зърн.храни - с.Орляк, Зърнево, ТП Цех Зърн.храни – с.Зърнево. Временни смущения в електрозахранването са възможни в районите на: ТП Приемна – гр.Тервел ; селата: Кочмар, Подслон, Пор.Гешаново.

На 25.10.2011 г.и 26.10.2011 г.от 10.00 ч. до 17.00ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с.М.Смолница. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 10.00 ч. до 17.00 ч. в районите на: гр.Добрич, с.Смолница, с.Златия, Птицекомбинат ”Златия”, с.Миладиновци, с.Ловчанци, с.П.Иваново, с.Карапелит , ”Клас олио”, с.Одринци, с.Долина, с.Самуилово, с.О.Могила, с.Владимирово, с.Бдинци, с.Вратарите, с.Бенковски.

Сряда, 26.10.2011

В периода 19.09.2011 г. - 15.11.2011 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр.Добрич - квартал Рилци - ул.Искър, ул.Господин Желязков, ул.Твърдица, ул.Н.Тахтунов, ул.Асеница.

В периода от 17.10.2011 г. до 31.10.2011г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., поради извършване на ремонтни работи на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъсвано електрозахранването в района на: гр.Балчик - част от ул.”Средна гора”, ул.”Ком”, ул.”Росица”, част от ул.”Янтра”, част от ул.”Стара планина”, ул.”Огоста”, ул.”Родопи”, ул.”Ропотамо”, ул.”Странджа”. Прекъсването на електрозахранването на горепосочените улици ще бъде веднъж седмично в този период. Ремонтните работи ще бъдат извършвани през работно време.

В периода 24.10.2011 г. - 29.10.2011 г., от 08.30 ч. до 19.00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр.Шабла, следните улици: Приморска, Македония, Вежен, Суха река, Копривщица, Чайка, Сл.бряг, Плиска, Урал, Надежда, Бузлуджа, Дунав, Тузла, Висла, Витоша, Синчец, Рила, Равно поле, Ч.връх, Странджа, Тракия, Банско. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08.30 ч. до 19.00 ч. в районите на гр.Шабла и ВяЕЦ Еко Енерджи 2006.

В периода 25.10- 26.10.2011 г., от 09.00 ч. до 17.00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на селата : Орляк , ТП Зърн.храни-с.Орляк, Зърнево, ТП Цех Зърн.храни – с.Зърнево. Временни смущения в електрозахранването са възможни в районите на: ТП Приемна – гр.Тервел; селата: Кочмар, Подслон, Пор.Гешаново.

В периода 25.10.- 04.11.2011 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч., поради извършване на строителен ремонт на съоръженията за доставка на електроенергия, Ще има смущения в електрозахранването в района на: с. Полковник Савово, с. Бонево, с. Войниково, с. Професор Златарски, с. Каблешково, с. Нова Камена, с. Кладенци, с. Градница, с. Главанци.

На 25.10.2011 г.и 26.10.2011 г.от 10.00 ч. до 17.00ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.М.Смолница. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 10.00 ч. до 17.00 ч. в районите на : гр.Добрич, с.Смолница, с.Златия, Птицекомбинат”Златия”, с.Миладиновци, с.Ловчанци, с.П.Иваново, с.Карапелит , ”Клас олио”, с.Одринци, с.Долина, с.Самуилово, с.О.Могила, с.Владимирово, с.Бдинци, с.Вратарите, с.Бенковски.

В периода 26.10.- 27.10.2011 г., от 09.00 ч. до 17.00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на : ТП 2 Орляк. Временни смущения в електрозахранването са възможни в районите на: Орляк, ТП Зърн.храни-с.Орляк, Зърнево, ТП Цех Зърн.храни – с.Зърнево. ТП Приемна – гр.Тервел; селата: Кочмар, Подслон , Пор.Гешаново.