5 конкретни ангажимента на кандидата за кмет Божан Пейчев

Добрич Онлайн попита кандидатите за кмет на Добрич какви са техните обещания към гражданите, като посочат 5 конкретни ангажимента със срок на тяхното изпълнение, при победа на изборите. Ето и какво ни отговориха от Коалиция "Гражданска листа", чийто кандидат за кмет е Божан Пейчев:

5 конкретни ангажимента на кандидата за кмет Божан Пейчев

Петте ангажимента, които поема кандидатът ни за кмет Божан Пейчев, са първите пет, изискващи незабавна реакция, а всички останали, са изложени в  агитационните материали и сме ги поели на предизборните срещи с гражданите.


 

1. Свикване на "Кръгла маса" с всички - партии, синдикати, общински съветници, за постигане на съгласие за нова структура на общинската администрация и за експертно управление на общината. Срок - 10 дни.

 

2. Приемане на правила за кадрови подбор и предлагане и приемане на новата структура на общинската администрация. Срок - 30 дни.

 

3. Незабавна проверка на финансовото състояние на общината. Срок - незабавно.

 

4. Незабавно привеждане на общината за посрещане на зимния сезон и оценка на готовността на техниката и фирмите ангажирани по договор с почистването. Вземане на мерки за хората изпаднали в неравностойно/затруднено  положение или временна нужда, при посрещането на зимата. Срок - незабавно.

 

5. Публична среща с всички ангажирани с бизнес, предприемачи, собственици на фирми, потенциални инвеститори, за съвместна работа. Подобни срещи и с хората, заети в образованието, здравеопазването, културата и др.Срок - до един месец от встъпването.

 

Кандидатът за кмет, издигнат от Коалиция "Гражданска листа", Божан Пейчев, заявява готовност за комуникация с всеки представил конструктивно предложение.