5 конкретни ангажимента на кандидата за кмет Милко Пенчев

В разгара сме на предизборната кампания на кандидатите за местна власт. Добрич Онлайн попита кандидатите за кмет на Добрич какви са техните обещания към гражданите, като посочат 5 конкретни ангажимента със срок на тяхното изпълнение. Ето и какво ни отговори кандидатът за кмет на "Граждани в повече" Милко Пенчев:


5 конкретни ангажимента на кандидата за кмет Милко Пенчев

ГРАЖДАНИ В ПОВЕЧЕ - НАШИЯТ НАЧИН:
ПРОБЛЕМ-ДЕБАТ-АНАЛИЗ-РЕШЕНИЕ-ИЗПЪЛНЕНИЕ-КОНТРОЛ /срок ПОСТОЯНЕН/

 

1.    Гражданското участие, електронно управление, услуги и прозрачност  - срок за изпълнение до 31.12.2012 г.
•    Издаване на електронни сертификати на гражданите  и фирмите, с който да бъдат ползвани всички услуги, предоставяни от община Добрич – удостоверения, справки, разрешения, лицензи, скици, удостоверения за наличие или липса на данъчни задължения и др.
•    Създаване на e-mail листа на гражданите и фирмите, на която общината да изпраща електронен бюлетин включващ: обществени  обсъждания, отчети за изпълнение, докладни записки за сесии на общински съвет, дневен ред, решения, конкурси, обяви, търгове, покани и т.н.
•    Online излъчване на заседанията на кметските оперативки, заседанията на постоянните комисии и общински съвет на община Добрич, заседанията на тръжни комисии – за избор на изпълнител, доставчик и т.н. по реда на Закон за обществените поръчки, Наредбата за малки обществени поръчки, Закон за концесиите.
•    Изграждане на безплатни Wi-Fi зони.
•    Избор на местен омбудсман

 

2.    Детските градини и детските ясли ще работят 12 месеца в годината срок за изпълнение до 31.12.2011 г.;

 

3.    Охраната на общинските училища ще се заплаща от община град, Добрич – срок за изпълнение до 31.01.2012 г.;

 

4.    Въвеждане на справедлив начин за определяне на такса “битови отпадъци” според количеството изхвърлен  отпадък – срок за изпълнение до 29.02.2012 г.;

 

5.    Реновиране, поддържане и изграждане на  36 спортни площадки и съоръжения за масов спорт в кварталите на Добрич и дворовете на училищата – срок за изпълнение до 31.09.2015 г.

 

Милко Пенчев - кандидат за кмет на Добрич на Коалиция "Граждани в повече"