Окръжен съд – Добрич остави в ареста разследван за държане на наркотици

Окръжен съд – Добрич, потвърди наложената на 38-годишния Димитър М. М. от Добрич мярка за неотклонение задържане под стража. Срещу него се води досъдебно производство за това, че е държал без надлежно разшително в семейния автомобил Ауди 3 високорисково наркотично вещество – 20 грама хероин. На 15.08.2011 г. Районен съд – Добрич, му е наложил най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, а на 10.10.2011 г. е оставил без уважение молбата му за изменението й.

Окръжен съд – Добрич остави в ареста разследван за държане на наркотици
Димитър обжалва пред въззивния съд този отказ и определения от първоинстанционния съд срок от 2 месеца, в които няма право да иска изменение на мярката за неотклонение. Адвокатът му пледира, че в хода на разследването не са събрани доказателства, които да аргументират обосновано предположение за авторство на подзащитният му на деянието, за което е привлечен да отговаря.

Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич, поиска да бъде потвърдена мярката за неотклонение, тъй като престъплението е тежко умишлено, свързано е с голямо количество хероин – между 500 и 800 дози, а събраните нови доказателства потвърждават, че Димитър е извършил деянието, за което е разследван.

Окръжен съд – Добрич, след като се запозна със събраните доказателства и изслуша страните, прецени, че Районен съд – Добрич, е изложил достатъчно мотиви въз основа на които да се приеме, че основателно е оставил искането на Димитър М. без уважение. Въззивният съд прецени, че от събраните в досъдебното производство материали, може да се изведе обосновано предположение за авторство на 38-годишния на престъплението, за което е привлечен да отговаря. Фактът, че той не го признава и дава частични обяснения, не може да обори този извод, а въпросът за вината му ще се решава в съдебния спор по същество. Окръжен съд – Добрич, взе предвид, че става въпрос за тежко умишлено престъпление и лицето е осъждано вече 2 пъти. Първата присъда е за причиняване на телесна повреда на длъжностно лице, а втората за хулиганство. Тези обстоятелства и лошите характеристични данни за Димитър М. мотивират въззивния съд да приеме, че е налице опасност той да извърши друго деяние. С тези аргументи Окръжен съд – Добрич, счете, че са изпълнени всички предпоставки по Наказателно-процесуалния кодекс, за да остави в сила наложената на Димитър М. мярка за неотклонение.

Въззивният съд прие, че не са налице данни за упорита престъпна воля на 38-годишния, за да му се наложи допълнителна санкция като се ограничи правото му да иска изменение на мярката за неотклонение в двумесечен срок. Съдът намира, че такъв срок действа нестимулиращо на органите на досъдебното производство. Затова Окръжен съд – Добрич, уважи второто искане и отмени ограничението.