8% от жителите на Област Добрич живеят на семейни начала без брак

Близо 40% от добруджанци не са женени /омъжени/, показват окончателните резултати от Преброяване 2011. Според юридическото семейно положение 45% от жителите на област Добрич са женени /омъжени/, а над 8% са в съжителство без брак според фактическото си семейно положение. Разведените са 5,3%, а овдовелите – 10,5%, съобщават от Териториално статистическо бюро - Добрич.

8% от жителите на Област Добрич живеят на семейни начала без брак

Според окончателните данни от  17-то Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България проведено през 2011 година в област Добрич живеят точно 189 677 души. От предишното преброяване през 2001-а досега населението на областта е намаляло със 25 540 души, което прави 11,9%. За това време българите общо са намалели с повече от половин милион, или със 7,1%. 

Преброяването показва още, че конкуренцията между добруджанки за мъжките сърца е сравнително оспорвана, тъй като на 1000 мъже се падат 1033 жени. За страната това съотношение е 1000 мъже към 1053 жени, а за столицата – 1000 мъже към 1099 жени.
   

В област Добрич през 2011 година домакинствата са 73 543, от които 30,5% са едночленни, а само в 3,13% от домакинствата съжителстват две и повече семейства. За периода между двете преброявания броят на домакинствата е намалял с 3%.
   

Преброените жилища в областта са 99 818, като само за 10 години те са нараснали с 25%. Средната площ на жилищата е 57 кв.м., но 2% от броя на жилищата надхвърлят 160 кв.м. Повече от 80% от домакинствата ползват собствено жилище, а едва 4,6% от домакинствата живеят под наем.
   

В Добруджа битовата осигуреност с бяла и черна техника, коли и вили е около средното за страната. По притежание на телевизори сме трети в България след София и Ямбол. По достъп до интернет сме 10-ти, а компютри имат почти 39% от домакинствата в областта, което ни поставя на единадесето място в страната, съобщават още от Териториално статистическо бюро - Добрич.