Избираме и телефонния код при разговор със стационарен телефон в същото село

Във връзка с Решение на Комисията за регулиране на съобщенията, VIVACOM въвежда поетапно промяна на начина на избиране на абонатни номера при селищни разговори. Промяната на този етап ще засегне 50 населени места в област Добрич.


Абонатите на фиксираната услуга на VIVACOM в тези населени места вече ще избират от стационарните си телефони с 0 и кода на населеното си място, когато провеждат градски разговори. Това означава, че ако досега потребителите са провеждали разговорите със своите съграждани само с набирането на съответния телефонен номер – например „2345” – сега те ще трябва да добавят 0 + код на населеното място + „2345” – както правят, когато желаят да проведат междуградски разговор.Промяната по никакъв начин няма да повлияе на цените на разговорите и ако абонатът набира телефон в рамките на същото населено място, цената е колкото на градски разговор. В сила остават и всички останали преференции за градски разговори и разговори през фиксираната мрежа на VIVACOM, които телекомът предлага.

Непроменен остава и начина на избиране на телефони за спешни повиквания -112, 150, 160 и 166.

Ето и в кои населени места ще има промяна в начина на избиране от стационарни телефони в област Добрич:

Населено място Община Код преди абонатния номер Как набираме телефон за градски разговор От дата
Ломница Добрич 0 5711 5 0 5711 5 + номера 16 декември 2010 г.
Овчарово Добрич 0 5711 5 0 5711 5 + номера 16 декември 2010 г.
Сливенци Добрич 0 5711 5 0 5711 5 + номера 16 декември 2010 г.
Везводица Балчик 0 5715 0 5715 + номера 1 януари 2011 г.
Поп Григорово Добрич 0 5715 0 5715 + номера 1 януари 2011 г.
Паскалево Добрич 0 5716 0 5716 + номера 1 януари 2011 г.
Ведрина Добрич 0 5717 4 0 5717 4 + номера 16 декември 2010 г.
Ново Ботево Добрич 0 5717 4 0 5717 4 + номера 16 декември 2010 г.
Орлова могила Добрич 0 5717 4 0 5717 4 + номера 16 декември 2010 г.
Самуилово Добрич 0 5718 7 0 5718 7 + номера 2 декември 2010 г.
Златия Добрич 0 5718 7 0 5718 7 + номера 2 декември 2010 г.
Козлодуйци Добрич 0 5718 7 0 5718 7 + номера 2 декември 2010 г.
Малка Смолница Добрич 0 5718 7 0 5718 7 + номера 2 декември 2010 г.
Смолница Добрич 0 5718 7 0 5718 7 + номера 2 декември 2010 г.
Гурково Балчик 0 5723 5 0 5723 5 + номера 3 декември 2010 г.
Тригорци Балчик 0 5723 5 0 5723 5 + номера 3 декември 2010 г.
Рогозина Генерал Тошево 0 57308 0 57308 + номера 7 декември 2010 г.
Чернооково Генерал Тошево 0 57308 0 57308 + номера 7 декември 2010 г.
Горица Генерал Тошево 0 5734 4 0 5734 4 + номера 14 декември 2010 г.
Малина Генерал Тошево 0 5734 4 0 5734 4 + номера 14 декември 2010 г.
Преселенци Генерал Тошево 0 5734 4 0 5734 4 + номера 14 декември 2010 г.
Горичане Шабла 0 5740 0 5740 + номера 1 януари 2011 г.
Пролез Шабла 0 5740 0 5740 + номера 1 януари 2011 г.
Видно Каварна 0 5745 5 0 5745 5 + номера 10 декември 2010 г.
Вранино Каварна 0 5745 5 0 5745 5 + номера 10 декември 2010 г.
Иречек Каварна 0 5745 5 0 5745 5 + номера 10 декември 2010 г.
Крупен Каварна 0 5745 5 0 5745 5 + номера 10 декември 2010 г.
Челопечене Каварна 0 5745 5 0 5745 5 + номера 10 декември 2010 г.
Белгун Каварна 0 5746 5 0 5746 5 + номера 17 декември 2010 г.
Било Каварна 0 5746 5 0 5746 5 + номера 17 декември 2010 г.
Нейково Каварна 0 5746 5 0 5746 5 + номера 17 декември 2010 г.
Септемврийци Каварна 0 5746 5 0 5746 5 + номера 17 декември 2010 г.
Травник Каварна 0 5746 5 0 5746 5 + номера 17 декември 2010 г.
Нова Камена Тервел 0 5752 0 5752 + номера 1 януари 2011 г.
Божан Тервел 0 5756 3 0 5756 3 + номера 10 декември 2010 г.
Попгруево Тервел 0 5756 3 0 5756 3 + номера 10 декември 2010 г.
Безмер Тервел 0 5757 0 5757 + номера 1 януари 2011 г.
Гуслар Тервел 0 5757 0 5757 + номера 1 януари 2011 г.
Мали извор Тервел 0 5757 0 5757 + номера 1 януари 2011 г.
Бдинци Добрич 0 5764 0 5764 + номера 1 януари 2011 г.
Владимирово Добрич 0 5764 0 5764 + номера 1 януари 2011 г.
Ловчанци Добрич 0 5765 2 0 5765 2 + номера 9 декември 2010 г.
Миладиновци Добрич 0 5765 2 0 5765 2 + номера 9 декември 2010 г.
Полковник Иваново Добрич 0 5765 2 0 5765 2 + номера 9 декември 2010 г.
Лозенец Крушари 0 5773 3 0 5773 3 + номера 17 декември 2010 г.
Северци Крушари 0 5773 3 0 5773 3 + номера 17 декември 2010 г.
Крагулево Добрич 0 5776 3 0 5776 3 + номера 6 декември 2010 г.
Черна Добрич 0 5776 3 0 5776 3 + номера 6 декември 2010 г.
Добрево Добрич 0 5781 0 5781 + номера 1 януари 2011 г.
Свобода Добрич 0 5781 0 5781 + номера 1 януари 2011 г.