Атанас Атанасов: Без такса битови отпадъци за детските градини и училищата

На среща-разговор в ЦДГ „Дъга“ в Добрич бяха кандидата за кмет Атанас Атанасов и неговият екип. Приоритетите в сферата на образованието и в частност на детските градини бяха коментирани от присъстващите.

Атанас Атанасов: Без такса битови отпадъци за детските градини и училищата

Основа на разговора бяха конкретните предложения на г-н Атанасов за освобождаване от такса битови отпадъци на всички училища и детски градини и изготвяне на годишен план - по тримесечие за капиталовата програма в детските градини. По този начин ще се прецизират разходите за инвестиции, което ще доведе до по-рационалното разходване на средствата от общинския бюджет, като един от акцентите в програмата на кандидата за кмет в сферата на образованието.
Няма категоричен нормативен акт и основание за облагане на училища и детски градини с тази такса. Няма изрична заповед на кмета, по силата на която да е предоставил училищата и детските градини на директорите за стопанисване. Община Каварна освободи училищата от такса битови отпадъци с решение на общински съвет. Когато училищата и детските градини са освободени от този налог , който за община Добрич-град е над средния за страната, те ще имат възможност да отделят повече средства за основната си дейност, аргументира се Атанасов.


Бяха коментирани и въпроси касаещи възможността и детските градини да преминат на делегиран бюджет, чрез който, според работещите в сферата, детските градини ще получат финансова независимост.


„...Налага ни се със собствени средства и труд  да реновираме, до колкото ни е възможно нашата детска градина.

Търсим съдействието на родителите на децата посещаващи детската градина за купуване на играчки, моливи, пластилин и т.н.  Стараем се да поддържаме    площадката за игра в двора на градината в  атрактивен за децата вид, но не успяваме да я опазим в този й вид достатъчно дълго време- оградата на градината е ниска и позволява влизане в двора по всяко време и на всеки...не еднократно засаждахме овошки и различни цветя, но в крайна сметка усилията ни отиват на вятъра...“


Трябва да има равнопоставеност при разпределянето на средствата за финансиране на детските градини. Трябва приоритетно да се насочват средствата от общинския бюджет, за да имат всички деца на град Добрич приветливи и безопасни детски градини, ангажира се г-н Атанасов.