Кандидатът за кмет Атанас Атанасов гостува на арменската общност в Добрич

Кандидатът за кмет Атанас Атанасов и неговите колеги почерпиха с традиционни арменски сладки своите приятели от арменската общност в Добрич.

Кандидатът за кмет Атанас Атанасов гостува на арменската общност в Добрич

Срещата с арменската общност в Добрич на кандидата за кмет Атанас Атанасов и кандидатите за общински съветници започна с посещение на Арменската църква. Сред невероятната гледка на красиво изрисуваните стени и тавани и в дух на старо приятелство бе отправена покана към г-н Атанасов и неговият екип за посещение на празнична служба, отслужена в храма.

 

На срещата присъства и представителя на ПП “Зелена Партия“, г-н Николай Герасимов – председател на общинската организация, който за пореден път изрази своето удовлетворение от начина на съвместна  работа на г-н Атанасов и целият му екип по отношение на всяка проведена среща. Той бе категоричен, че изразената от ПП „Зелена партия“ подкрепа за кандидатурата на г-н Атанасов за кмет на град Добрич, че ще допринесе за реализирането на  общите идеи в сферата на еколкогията.

 

Пред аудиторията г-н Атанасов представи своята програма, като акцентира върху основните елементи от нея, а именно създаване на устойчива среда за малкия и среден бизнес в Добрич, за регистриране на  марка „Произведено в Добрич“, както и за намаляване таксата за битови отпадъци на фирми и граждани.
 

По темата образование, кандидатът за кмет представи своята идея за разработването на формулата за разпределение на средствата по делегираните бюджети. Неговото предложение е ежегодно, преди разработването на формулата, кметът на Община град Добрич да организира и проведжа работни срещи с директорите на училища и социалните партньори, за да се направи подробен и аргументиран анализ на начина и размера за разпределение на средствата по училища.

 

Бяха коментирани и  предложенията на г-н Атанасов за създаване на „Фонд здраве“, който да бъде финансиран със средства от общинския бюджет, проекти по европейски програми, публично – частни партньорства и дарения. Той ще подпомогне създаването на устойчива конкурентноспособност на болницата и община Добрич за привличане и задържане на медицински специалисти. Да се организират ежегодни скрийнинги на децата в училищна възраст за навременно откриване и лечение на социалнозначими заболявания, като хипертония , диабет, затлъстяване и гръбначни изкривявания.
 

За провеждане на истинска социална политика, която да осигурява преди всичко условия и услуги за повишаване жизненото равнище и социална реализация на хората в неравностойно положение, разговаряха още присъстващите на срещата. Коментирани бяха предложенията на кандидата за кмет и неговият екип за разработване на проекти за кандидатстване по европейски програми за реализиране на „Социални предприятия”, в които да бъдат разкрити нови работни места за хора с увреждания и социално слаби. За създаване на общински фонд „Социална подкрепа”, чието финансиране ще се осъществява със средства от обществени благотворителни инициативи, организирани от общината съвместно с НПО, както и приходи от концерти, спортни събития, базари, карнавали и др.

 

За бъдещето на Добрич, като обща кауза на управляващи и граждани, разговаряха представителите на арменската общност в Добрич и кандидата за кмет Атанас Атанасов и неговият екип.

 

21_600

 

31_600