Лихвите по кредитите у нас - два пъти по-високи от тези в ЕС

Лихвите по жилищните кредити в България са поне 2 пъти по-високи от тези в други страни-членки на ЕС. Това е главната причина, поради която много млади семейства в страната нямат възможност да си купят жилище.

Лихвите по кредитите у нас - два пъти по-високи от тези в ЕС
Средната годишна лихва по ипотечен кредит в България е 6,87%.

В много страни от ЕС лихвеният процент за жилищни заеми е поне 2 пъти по-нисък от този в нашата страна, заяви Боряна Вълева от Сдружение "Екофорум за устойчиво развитие".

В страни като Великобритания, Германия, Румъния и скандинавските страни успешно работят системи за финансовото подпомагане и данъчни облекчения за млади семейства. На Острова се отпускат 440 млн. евро за подпомагане на тази целева група при закупуването на първо жилище. Във Франция младите семейства имат възможност да се възползват от облекчения при ипотечни заеми.

Дори в Румъния от 3 години насам съществува държавна програма "Първа къща", която отпуска заем в размер на 60 хил. евро за довършване на жилище и 70 хил. евро за изграждане на нов дом за семейството.

В България страдаме от високи лихвени проценти по жилищни кредити, страдаме и от ниски доходи, заяви Илиян Пламенов, зам.-председател на Инициативният комитет "Жилища за младите семейства". Според него липсата на адекватна политика за решаване на жилищния въпрос на младите семейства е сред основните фактори за обезлюдяване на страната и за демографския срив.

Някои от мерките, които Комитетът предлага, са намаляване на таксите при изграждане или закупуване на първо жилище, както и предоставяне на общински и държавни терени за изграждане на жилища на преференциална цена.

Пламенов е на мнение, че сформирането на гаранционен фонд за подпомагане на младите семейства също би било от полза. Друго искане е да бъдат приети изменения в същесътвуващото законодателство, за да бъде изградена система за жилищно кредитиране на млади семейства, в която определени отговорности да се поемат от държавната и местната власт.

Още едно от предложенията е министърът на регионалното развитие да създаде "Национален съвет по жилищно кредитиране на млади семейства", в който да се обсъждат въпроси, свързани с държавната финансова подкрепа.