Атанас Атанасов предлага създаването на Социални предприятия и Фонд социална подкрепа

Реализиране на „Социални предприятия“ и създаване на „Фонд социална подкрепа“ за защита на хора в неравностойно положение са част от предложенията на кандидата за кмет на Добрич Атанас Атанасов.

Атанас Атанасов предлага създаването на Социални предприятия и Фонд социална подкрепа

По покана на членовете на Съюза на слепите в град Добрич, кандидатът за кмет Атанас Атанасов и експерти в сферта на социалните услуги от неговият екип посетиха клуба, за да обсъдят наболелите проблеми и възможните техни решения в сферата на социалните услуги в град Добрич. Своето предложение за  приемане на общинска антикризисна програма предоставяща защита на групи граждани изпаднали в социална криза /десоциализация/ хора с увреждания, хора с недостатъчен стаж за пенсиониране, самотни майки и други в неравностойно положение, представи г-н Атанасов.
 Разработване на проекти за кандидатстване по европейски програми за реализиране на „Социални предприятия”, в които ще бъдат разкрити нови работни места за хора с увреждания и социално слаби, бе едно от предложенията на г-н Атанасов в отговор на изразеното всеобщо желание за работа и личностно развитие на хората с нисък процент на инвалидизация.

 

На идеята си за създаване на общински фонд „Социална подкрепа”, чието финансиране да се осъществява със средства от обществени благотворителни инициативи, организирани от общината съвместно с НПО, както и приходи от концерти, спортни събития, базари, карнавали и др., акцентира още кандидата за кмет при обсъждането на настоящата липса на достъпност на хората с увреждания до част от общинските  институции и културни институти.
 

Провеждането на истинска социална политика, която да осигурява преди всичко условия и услуги за повишаване жизненото равнище и социална реализация на хората в неравностойно положение е гръбнакът на  предложенията в сферата на социалните дейности на кандидата за кмет неговият екип. Даниела Иванова , кандидат за общински съветник  и експерт в сферата на социалната психология, представи в кратко резюме възможностите за европейско финансиране по проекти свързани с хората в неравностойно положение, като акцентира именно върху това, че в общината има реален ресурс и много възможности, които трябва да бъдат използвани в полза на вида и качеството на предлаганите социални услуги.