Атанас Атанасов: Трябва да се извършат реални действия за подкрепа на бизнеса

Следвайки приоритетите в програмата си, кандидатът за кмет Атанас Атанасов и част от неговия екип се срещнаха с работещите в „Елпром – електрически табла“ АД гр. Добрич.

Атанас Атанасов: Трябва да се извършат реални действия за подкрепа на бизнеса

Няколко предложения бяха породени от състоялата се среща.  Едно от тях бе да се създаде Комисия за икономическо развитие към  Общинския съвет, чиято работа да е концентрирана именно за развитието на бизнеса в град Добрич, за да разкриват нови работни места, а не да се правят съкращения в персонала, сподели управителят на предприятието г-н Хубесарян, както и  да се работи върху повишаване ефективността на съществуващите браншови органицации. 

В този аспект конкретното предложение на кандидата за кмет Атанасов  бе да се създаде актуален регистър на работещите фирми в град Добрич, чрез който те да получат реална възможност да бъдат презентирани директно от кмета на града при подходящите за това негови служебни ангажименти и срещи. Реалните действия за развитието на устойчива бизнес среда за малкия и среден бизнес в Добрич са пряко свързани със създаването на нови работни места в града и респективно задържането на младите хора и семейства в Добрич.

 

В сферата на образованието бяха направени предложения от работещите в предприятието - със съдействието на общината да се подпомогнат училищата в предоставяне на услуга за превоз на учениците, да се предлагат възможности за оползотворяване на свободното време на децата след  редовните им учебни занятия.
 

pa060010_600