Окръжен съд – Добрич потвърди ареста на обвиняем за домови кражби

Окръжен съд – Добрич, потвърди наложената на 38-годишния Михаил Н. М. от с. Победа, община Добричка, мярка за неотклонение задържане под стража.

Окръжен съд – Добрич потвърди ареста на обвиняем за домови кражби

Той е обвиняем по досъдебно производство за три кражби от частни домове в с. Победа. Те са извършени през месец април и май тази година при условията на опасен рецидив, след предварителен сговор с други две лица от същото село и чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот. Сред отнетите вещи в първия случай са газова бутилка, газов котлон, 3 одеала и посуда, във втория – радиоприемник, душ батерии и 20 метални тръби, а в третия случай 2 топа оградна мрежа и 10 колове.
    


На 20.09.2011 г. Районен съд – Добрич, е отказал да измени първоначално взетата спрямо Михаил на 30.05.2011 г. мярка за неотклонение задържане под стража. Той обжалва пред въззивния съд този акт с искане да му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение парична гаранция.
    

След като се запозна с материалите по делото и със становищата на страните, Окръжен съд – Добрич, констатира, че Михаил М. вече е обжалвал първоначалната мярка за неотклонение и наложеният му арест е бил потвърден от въззивния съд. Първоинстанционният съд е приел, че е налице обосновано предположение, че той е автор на деянията, за които е привлечен да отговаря. Този извод се подкрепя от събраните в досъдебното производство материали, включително обясненията на  Михаил. Той е обвиняем за тежко престъпление, извършено при опасен рецидив. 38-годишният е осъждан 9 пъти, търпял е наказание лишаване от свобода и има лоши характеристични данни. Предвид тези обстоятелства правилно е прието, че е налице висока степен на обществена опасност на дееца, а това налага извода за наличие на  опасност той да се укрие или да извърши друго деяние. С тези мотиви въззивният съд смята, че взетата спрямо Михаил мярка за неотклонение е обоснована и законосъобразна. Той не сочи промяна в посочените обстоятелства. С тези съображения, Окръжен съд – Добрич, потвърди определението на първоинстанционния съд, с което е отказва да измени мярката за неотклонение задържане под стража на Михаил М.
    

Той е без образование, безработен е, женен.
    

Определението на Окръжен съд – Добрич, не подлежи на обжалване и протест.