Ще проверяват защо турски и румънски радиа заглушават българските по морето в област Добрич

Преди дни от ВМРО бе изпратена жалба до Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), свързана с проблеми с чистотата на ефира на територията на страната ни. Проблемът е от години, но той става особено актуален в периода на летните отпуски, когато почиващите край морето българи могат да избират между много добре чуващи се чужди радиостанции и малко на брой, но с лошо качество български, посочват от ВМРО.

Проблемът обхваща цялата черноморска ивица на страната ни, но смущенията на родните радиостанции от чужди предаватели са особено силни на север.
„През последните години сме свидетели на това как по северното черноморие, на територията на областите Варна и Добрич, в протежение до границата с Румъния, в обхват до около 50 км. навътре във вътрешността на страната, на честота 85 – 108 MHz местните радиопредавания биват изцяло и постоянно заглушавани. По друг начин не може да се обясни отслабването и изчезването им от обхват при разнородни радиоприемници. На тяхно място биват предавани, на същите тези честоти, множество чуждестранни радиопредавания, предимно на турски език, но също така и на румънски, и в определени случаи даже абхазки. В публичния регистър на лицата, имащи право да предават обществени предавания за тези честоти, ние не можахме да намерим регистрирани с лиценз чуждестранни лица или радиостанции.” Това се казва в жалбата на ВМРО до д-р Веселин Божков, председател на Комисията за регулиране на съобщенията.
Освен, че информира КРС за един важен проблем, ВМРО се обръща към държавния орган с настояването за бързи действия. В жалбата е записано, че незабавна проверка трябва да установи допустимите честоти за излъчване на български радиостанции, както регионални, така и национални, както и биват ли те умишлено заглушавани от задгранични източници. Настоява се също от КРС да предложат възможните решения за отстраняване на проблемите.
В отговор на сигнала, от Комисията предприеха незабавни действия и в началото на следващата седмица контролни групи, съставени от специалисти на КРС и представители на ВМРО ще извършат специализирани замервания по Северното Черноморие, съобщават още войводите.