На работна среща се обсъди организацията по отпечатването на бюлетините

В Областна администрация - Добрич се проведе работна среща за уточняване задачите и графика при отпечатване на част от бюлетините за общински съветници и кметове за Област Добрич в печатница в град Варна.

На работна среща се обсъди организацията по отпечатването на бюлетините

На срещата  присъстваха представители на Областните дирекции на МВР в Добрич и Варна, както и изпълнителят на поръчката за отпечатване на бюлетините фирма „Фоли Арт” ООД – Добрич, и подизпълнителят „Техноинженеринг АВС”ООД - Варна.

 

Заместник областният управител Тодор Георгиев изрази убеденост, че присъстващите разбират задълженията си и отговорността, с която трябва да се подходи при организацията и охраната на отпечатването на избирателните бюлетини. Всички действия трябва да произтичат от изискванията на закона и да гарантират демократичността на изборния процес.

 

В хода на срещата бяха уточнени стъпките и отделните етапи в организацията,  отпечатването и транспортирането на бюлетините по съответните маршрути.

 

Спазвайки сроковете в изборното законодателство, отпечатването на бюлетините трябва да започне от 5 октомври и да приключи до 18 октомври – тоест, 5 дни преди изборния ден.