Полицаите още мажат лютеница на задържаните, но бият по-малко

Поредният доклад на Институт "Отворено общество" за гражданското наблюдение в полицията показа, че продължават да намаляват случаите на полицейско насилие в районните управления. Полицаите обаче редовно лишават задържаните от храна, одеала и ги убеждават да не търсят адвокат.

Полицаите още мажат лютеница на задържаните, но бият по-малко

Проблемите с правата на задържаните в полицейските управления остават, но поне случаите на полицейско насилие намаляват.


 

Това показват заключенията от последния доклад на Институт "Отворено общество" за гражданското наблюдение в полицията.

 

От август 2010-а до май 2011 г. са наблюдавани 80 полицейски управления в 10 области в страната. В тях на доброволни начала са влизали 200 граждански наблюдатели.

 

Подобрения са отчитат в два доста проблемни показатели до момента - полицейското насилие и отношението на полицаите към задържаните за 24 часа.

 

Статистиката от гражданските наблюдения през последните години постоянно бележи спад на регистрираните случаи на насилие в РУП и за последната година са установени само 3 такива, като в предходния период са били 6.

В интервюта с наблюдателите пък самите задържани определяли отношението към тях като "професионално и любезно".

 

"Трябва да се има предвид, че намалелите сигнали за злоупотреба със сила не означават намаление на полицейското насилие като цяло. Те могат да се дължат на това, че наблюдателите имат достъп само до ограничен брой помещения в РУП и много често има обективни пречки за провеждане на конфиденциални интервюта със задържаните лица - сградите в РУП не предоставят такава възможност, полицейските служители са в прекалена близост до интервюираните или задържаните са в афект и не желаят да подадат сигнал", се пояснява обаче в доклада.

 

Частично подобрение имало в материалнобитовото състояние на управленията, хигиената там и обособяване на отделни помещения за мъже, жени, непълнолетни и др. Като цяло обаче само 19 от 80 РУП се доближавали до нормативните изисквания.

 

Наблюдателите констатират влошаване по показателите "Достъп до правна помощ" и "Осигуряване на храна на задържаните", в сравнение с резултатите от проекта през 2007-2008 г.

 

В районно управление в Пазарджик например имало оплаквания, че храна се предоставя само, ако близки на задържания му донесат или той има пари в себе си. В СДВР пък оплакванията били, че полицаите на дават храна освен в часовете за хранене - 08,00 ч, 14,00 ч и 20,00 ч. Любопитна констатация е отразена в доклада от август м.г.

в Перник, където доброволците съобщават, че полицаите "мажат филии с лютеница на задържаните", което е в нарушение с регламента за хранителни дажби.

 

Няма напредък и по отношение на осигуряване на одеяла в управленията в София, Пловдив и Пазарджик, а често на задържаните се налагало да спят върху метални легла без дюшеци.

 

Наблюдателите описват и тревожен случай в СДВР. Дежурен полицай обяснил на наблюдателите, че одеяла се дават по наредба в тъмната част на денонощието от 22 до 6 ч. и при наличие на субективния фактор „добро поведение".

 

"Това отношение на полицейските служители е унизително и нечовешко и противоречи на международно-правните стандарти за защита правата на човека", се казва в доклада.

Продължавала и практиката полицаите да убеждават задържаните да не искат адвокат, като аргументът често бил "ей сега ще те пуснем".