Премиерът ще открие рехабилитиран пътен участък Варна-Аксаково-Добрич

Премиерът Бойко Борисов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова днес от 15 часа официално ще открият рехабилитираните пътни участъци на „ЛОТ 7: Рехабилитация на път ІІ-29 „Варна-Аксаково-Добрич” и път ІІІ-207 /І-2/ „Шумен-Девня-Ветрино-Калоян-Векилски”. Гост на събитието ще бъде и Областният управител на Добрич Желязко Желязков.

Премиерът ще открие рехабилитиран пътен участък Варна-Аксаково-Добрич

Откриването на рехабилитираните участъци от „ЛОТ 7” ще се състои на изхода на гр. Аксаково, посока гр. Добрич, пред сградата на бившето КПП на МВР. 

Дължината на първия участък е 9,2 км, а на втория – 17,6 км. Стойността на проекта 12 909 479  лв. и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално  развитие”. Изпълнител на строителните дейности е фирма „Инжстройинженеринг” ЕООД, Варна, а договорът за строителния надзор е сключен с „Пътинвестинженеринг” АД, гр. София.

 

Извършените дейности по обекта включват: предварителни ремонти по настилката, локални ремонти в участъците с недостатъчна носимоспособност – полагане на нова настилка и оформяне на нови банкети, ремонт на съществуващите бетонови улеи и полагане на нови бордюри, изпълнение на нови облицовани окопи, полагане на нови бетонови бордюри, отводнителни улеи и малки съоръжения, почистване и ремонт на съществуващите водостоци; подмяна на съществуваща стоманена предпазна ограда с нова; възстановяване на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация за осигуряване безопасността на движението.