През финансовата 2012 г. българските земеделски производители ще получат над 1,3 млрд. лв.

От бюджетните средства 384 145 904 лв. са национални доплащания.

През финансовата 2012 г. българските земеделски производители ще получат над 1,3 млрд. лв.
Финансовата рамка за земеделието в бюджет 2012 г., която беше договорена между министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и неправителствените организации от сектора на 14.09.2011 г., беше подписана вчера, 28 септември, от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, както и от Националната организация на зърнопроизводителите.

През финансовата 2012 г. българските земеделски производители ще получат над 1,3 млрд. лв., от които 838 130 243 лв. европейски средства и 500 285 904 лв. от националния бюджет. От бюджетните средства 384 145 904 лв. са национални доплащания и 116 150 000 лв. са държавни помощи.

В помощите за първи път са включени и средства за зеленчукопроизводство и овощарство, свиневъдство и птицевъдство. От националните доплащания 73 млн. лв. са предвидени за тютюнопроизводителите, а 71 млн. лв. – за животновъдство по схемата на глава животно.  За национални доплащания на единица площ към директните плащания са предвидени 310 млн. лв.