Откриват пътя Красен - Росен

В село Красен днес ще се открие официално пътната отсечка с.Красен - с.Росен (2,3км.), съобщават от Община Генерал Тошево.

Откриват пътя Красен - Росен

Рехабилитацията на пътя е по проект „Трансграничен регион Генерал Тошево - Негру Вода - непозната туристическа дестинация”, по програма за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013. 

Водеща организация по проекта е община Генерал Тошево, а общата му стойност е 1 496 741 евро.

 

Целта му е създаване на модерна туристическа инфраструктура, като предпоставка за развитие на алтернативни форми на туризъм.

 

Началото на събитието в село Красен е в 14.00ч. като са поканени гости от различни области на местното самоуправление, политици и местни жители.