Работни срещи за планираните социални услуги

Под председателството на заместник областния управител д-р Катя Ганова, от 7 септември, до края на седмицата – 10 септември, се провеждат работни срещи на Областния оперативен екип с териториалните екипи и представители на общини, ангажирани с разработването на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016 г.) в Област Добрич.

На работните срещи с представители на общини в разширен състав, се правят последни уточнения на планираните услуги в съответната общинска стратегия. Съгласуват се направените предложения от оперативните екипи, обсъждат се въпроси по отношение на базата за съответната услуга, нейния капацитет, както и финансирането на услугата, така че тя да бъде ефективна и да отговаря на потребностите на рисковите групи.
На 7 септември се проведоха срещи с представители на общините Крушари и Каварна. Днес графикът продължава с община Добричка и община Шабла, в четвъртък – Тервел и Генерал Тошево, и на 10 септември, петък – Балчик и Добрич.

В началото на октомври Областният оперативен екип под ръководството на зам. областния управител д-р Катя Ганова, ще организира провеждането на Третата областна работна среща с всички заинтересовани страни, на която ще бъде обсъден работният вариант на Областната стратегия за развитие на социалните услуги като секторна политика от Областния съвет за развитие. В указания срок – краят на октомври, Социалната стратегия на Област Добрич ще бъде окончателно финализирана.