ДФЗ ще изплати 918 489 лева по Националната програма за пчеларство

До края на август 2011 г. бяха подадени 1 182 заявки за подпомагане.

ДФЗ ще изплати 918 489 лева по Националната програма за пчеларство
ДФ „Земеделие” ще изплати 918 489 лева на 269 бенефициенти, изпълнили поетите ангажименти по Националната програма за пчеларство (2011-2013).

До края на август 2011 г. бяха подадени 1 182 заявки за подпомагане. До момента е одобрено изплащането на субсидии в общ размер на 2 976 350 лв. по 817 от тях. Заявления за подпомагане по пчеларската пограма се приемат до изчерпване на финансовия ресурс, който за 2011 година възлиза на 6 553 588 лева.

Предвид размера на заявената до този момент финансова помощ, очакваната усвояемост по програмата за тази година ще е около 73 процента.