КЗП забрани невярна информация за охладени пилешки бутчета

Проверката е извършена съвместно с представители на Българската агенция за безопасност на храните.

КЗП забрани невярна информация за охладени пилешки бутчета
Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Масларски забрани на „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД да заблуждава потребителите, като им предлага холански охладени пилешки бутчета, които представя за български. В търговския обект върху допълнително залепен етикет пред стоката за страна на произход е посочена България, а върху етикетите на опаковката с цената за всяка отделна разфасовка има етикет, който сочи за доставчик фирмата „Пилко ЕООД”.

Информацията за българския произход на пилешките бутчета оказва влияние върху потребителя да ги предпочете пред тези на конкурентни фирми, тъй като оставя впечатлението, че стоката е прясна, а транспортът от Холандия изисква време и специални условия на съхранение.

В хода на проверката инспекторите са установили, че в обекта няма налични охладени пилешки бутчета с български произход, което води до извода, че поставянето на заблуждаващата информация е търсен ефект, а не неволно объркване от страна на продавач - консултантите в търговската зала. Към момента на проверката в обекта е имало 20 кашона с охладени пилешки бутчета от Холандия с общо тегло 200 кг.

За да привлече потребители, търговецът е разпространил рекламна брошура, с която информира за промоция на охладени пилешки бутчета с 40% намаление. Според информацията на сайта на фирмата всяка седмица брошурата достига до над 1 милион български семейства в цялата страна и това определя рекламната кампания като мащабна.

Прилаганата заблуждаваща нелоялна практика „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД променя или е възможно да промени съществено икономическото поведение на средния потребител, когото засяга или към когото е насочена. Некоректното поведение на търговеца има или е възможно да има за резултат вземането на решение, което потребителят не би взел без тази практика.

Проверката е извършена съвместно с представители на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).