Планови прекъсвания на тока на 23 януари

От Енерго-Про съобщават за следните спирания на тока в област Добрич:

Четвъртък, 23.01.2020 г.:


В периода 20.01.2020 - 24.01.2020 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дончево.

В периода 20.01.2020 - 24.01.2020 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Владимирово.

В периода 20.01.2020 - 24.01.2020 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Владимирово.

В периода 13.01.2020 - 31.01.2020 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Свобода, с. Александрия, с. Пчелник.

В периода 15.01.2020 - 24.01.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич - бул. „25 септември“ – 0, 5, 19, 24, 28, 43; ул. „Ален мак“ – 16; ул. „Ангел Стоянов“ – 3; ул. „Антон Стоянов“ – 1; ж. к „Балик“ – 26, 32, 55, 59; ул. „България“ – 5, 9, 14; ул. „Вардар“ – 54; ул. „Ген. Г. Попов“ – 16; ул. „Ген. Стефан Попов“ – 12; ул. „Демокрация“ – 0; ул. „Каменица“ &n dash; 18; ул. „Кубадин“ – 1; ул. „Купен“ – 15, 19, 21; ул. „Любен Каравелов“ – 0, 1, 6; ул. „Независимост“ – 1; ул. „Димитър Ковачев“ – 0; ул. „Орфей“ – 8; ул. „Осъм“ – 3; ул. „Отец Паисий“ – 1; ул. „Охрид“ – 0; ул. „Теменуга“ – 5.

В периода 15.01.2020 - 24.01.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: селата: Абрит, Александрия, Батово, Бдинци, Бистрец, Богдан, Божурово, Бранище, Ведрина, Владимирово, Вратарите, Врачанци, Габер, Ген. Колево, Дебрене, Добрево, Добрин, Долина, Дончево, Драганово, Ефрейтор Бакалово, Житница, Загорци, Земенци, Зимница, Златия, Камен, К. Димитрово, Козлодуйци, Коритен, Котленци, Крагулево, Крушари, Ловчанци, Лозенец , Ломница, Лясково, Малка Смолница, Миладиновци, Овчарово, Огняново, Одринци, Одърци, Опанец, Орлова Могила, Паскалево, Плачи дол, Победа, Полковник Дяково, Полковник Иваново, Полковник Свещарово, Поп Григорово, П. Кърджиев, Прилеп, Приморци, Пчелино, Пчелник, Росеново, Самуилово, Свобода, Северняк, Северци, Славеево, Сливенци, Смолница, Соколник, Ст.Караджа, Стефаново, Стожер, Телериг, Тянево, Царевец, Черна.

В периода 15.01.2020 - 24.01.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: селата: Белгун, Било, Божурец, Българево, Видно, Вранино, Камен бряг, Крупен, Могилище, Нейково, Поручик Чунчево, Раковски, Свети Никола, Селце, Септемврийци, Топола, Травник, Хаджи Димитър, Челопечене.

В периода 15.01.2020 - 24.01.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: села: Ангеларий, Балик, Безмер, Бенковски, Божан, Бонево, Воднянци, Войниково, Главанци, Градница, Гуслар, Дряновец, Енево, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Карапелит, Кладенци, Коларци, Кочмар, Мали Извор, Медово, Нова Камена, Орляк, Подслон, Полковник Савово, Поп Груево, Поручик Гешаново, Професор Златарски, Сърнец, Фелдфебел Дянково, Хитово, Чес тименско.

В периода 15.01.2020 - 24.01.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: села: Александър Стамболийски, Балканци, Василево, Вичово, Горица, Дъбовик, Житен, Изворово, Йовково, Кардам, Краище, Красен, Люляково, Малина, Методиево, Огражден, Пастир, Писарово, Преселенци, Присад, Пчеларово, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сноп, Снягово, Спасово, Узово, Чернооково.

В периода 15.01.2020 - 24.01.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: села: Божаново, Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езерец, Захари Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Твърдица, Тюленово, Черноморци.

В периода 15.01.2020 - 24.01.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Албена, Безводица, Бобовец, Брястово, Гурково, Дропла, Дъбрава, Змеево, Кранево, Кремена, Ляхово, Оброчище, Пряспа, Рогачево, Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци, Храброво, Царичино, Църква.

В периода 23.01.2020 - 24.01.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Стожер.

В периода 22.01.2020 - 27.01.2020 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Карапелит - от Центъра към северната част и GSM клетка на Теленор .

На 23.01.2020 от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: Стария Добрич, ул. „Иван Пенаков“ 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15 вход А и Б, част от ул. „Д-р К. Стоилов“, ул. „Генерал Киселов“, площад „Възраждане“ 1 вход Б, бул. „25 Септември“ 56 вход А и Б, 58 вход А и Б, "СОЛО ТРАНС" ООД, „АРКАН“ ДЗЗД, „ВЕНИ“ ЕООД, „ВЕСАРТИ“ ЕООД, „ГАЛЕНИКА“ ООД, „ГЕРИ КОНСУЛТ“ ЕООД, „ГЕЯВИН“ Е ООД, „ЕВРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, „ЕГЕТЕКС“ ЕООД, „ЕДЕЛВАЙС 12“ ООД, „ЕИ ВИ ДЖИ“ ЕООД, „ЕЛИТ 67“ ЕООД, "ТЕ -МИ-ЖИ" ЕООД, ЕТ "МИКО - РАМ - К. КОСТАДИНОВ", ЕТ "ЮПИТЕР - ЛИЛИЯ КЪЛДИШ", ЕТ „АЧО - АНГЕЛ АНГЕЛОВ“, ЕТ „ДЪГА - ГЕОРГИЕВИ“, ЕТ „ЗОЯ - ЗДРАВКО ЖЕЙНОВ“, ЕТ „ВИЛАНА - В. ГОСПОДИНОВА“, ЕТ „ИВЕЛИН - ИВЕЛИН ИВАНОВ“, ЕТ „КЕДЪР - КОЛЕВ - К. КОЛЕВ“, ЕТ „КОСМОС - КРИСТАЛ“, ЕТ "МИКО - РАМ - К. КОСТАДИНОВ", ЕТ „АЧО - АНГЕЛ АНГЕЛОВ“, ЕТ „ВИЛАНА - В. ГОСПОДИНОВА“, ЕТ „КОСМОС - КРИСТАЛ&l dquo;, ЕТ „ЛИК - ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА“, ЕТ „МИГ 52 М. МИНОВ ДОБРИЧ“, ЕТ „МЪНИСТА - СТОЯН СТОЯНОВ“, ЕТ „ПЕТЪР НИКОВ - НИКО“, ЕТ“ ПРЕСЛАВА - ТОНКА СТОЯНОВА“, ЕТ „СТАВА - СТ. ВАСИЛЕВА“, ЕТ „ТАШЕВ - Т - ТАШКО ТАШЕВ“, ЕТ „ТИХОМИР ХРИСТОВ“, ЕТ „УСТРЕМ 92 - КИРЧО ДИМИТРОВ“, ЕТ "АЛЕКСАНДРА СТИЛ", ЕТ "БО - БОРИЛ ЦОНЕВ" ДОБРИЧ, ЕТ "КЕДЪР - КОЛЕВ", ЕТ "ПАСИМ - П. СИМЕОНОВА", ЕТ "РЕКЛАМКОНТАКТ" ДОБРИЧ, ЕТ" СОБОЛ - СТОЯН БОРИСОВ", „ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕДЕЛВАЙС“ ООД, „М. Б. С. - БЪЛГАРИЯ“ АД, „МАЙ ЧИК Н“ ЕООД, МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ, „НАВА - ТУРИСТ“ ЕООД, „НЕДИТЕКС ООД“ ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ, ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ, „ОМЕГА“ ООД, "ХИДРО - СТРОЙ - МОНТАЖ" ООД, СД „ПРОИС - ЧАЛЪКОВ И СИЕ“, „ТОКУДА БАНК“ АД, ЧСИ ВИКТОРИЯ ЕНЧЕВА РОГОВА, ЕТ "ПЕТЯ 96" ИВАН НИКОЛОВ, ЕТ "ЯВОР - 3" ДИМЧО ИВАНОВ, „ИНШУРЪНС ГРУП“ АД ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА“, МУЗЕЙ - ДОБРИЧ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ, НАРКООП ВЪЗХОД ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ.

В периода 23.01.2020 - 21.02.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: квартал „Червената пръст“, ул. „Иван Георгиев“, ул. „Белмекен“, ул. „Елисейна“, ул. „Горица“, ул. „Балкан“, ул. „Михаил Андреев“, ул. „Батовска“, ул. „Вардар“.