МК ГЕРБ (СДС) е против увеличението на данъка за леките и товарни автомобили

Общинските съветници от Местна коалиция ГЕРБ (СДС) са против увеличението на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили, предложено с проекта за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, съобщават от пресцентъра на политическата партия.

МК ГЕРБ (СДС) е против увеличението на данъка за леките и товарни автомобили

Предвид измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за местните данъци и такси, кметът Йордан Йорданов предлага Общински съвет Добрич да приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци, с която се въвежда новия начин за изчисление на данъка за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона. При това годишният данък ще се състои от два компонента – имуществен и екологичен. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка, в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент, според годината на производство на автомобила. Екологичният компонент е в зависимост от екологичната категория на автомобила. 


Ето какви са разчетите за начисления данък за леките и товарни автомобили:

2018 г. - 3 560 233,87 лева;

2019 г. - 2 837 484,23 лева;

2020 г. - 3 953 744,66 лева /очакван приход/.

Следователно, разликата в облога през 2018 г. и 2020 г. е 393 510,79 лева, а разликата в облога между 2020 г. и 2019 г. е 1 116 260,43 лева.

От пресцентъра на ГЕРБ посочват, че предложените размери на данъка не са придружени и с необходимата икономическа обосновка, от която да стане ясно защо се предлага този „усреднен размер на данъка” и как с него се постига баланс между фискалните интереси на Общината и възможностите на данъкоплатците. Оттам припомнят още, че това беше мотивът, с който съдът отмени Решението на Общинския съвет от 29.01.2019 г. за изменение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, в която беше с аналогични размери на данъка.

Общинските съветници от МК ГЕРБ (СДС) са против предложените от кмета стойности на налога, в зависимост от мощността на двигателя, тъй като те ще доведат до увеличение на данъка за леките и товарни автомобили.

Те напомнят също на кмета Йордан Йорданов, че предложението му противоречи на предизборните му обещания за запазване на нивата на местните данъци и такси.