Средната продължителност на брака до неговото прекратяване в област Добрич е 14.8 години

Броят на разводите през 2018 г. в област Добрич е 235 и са с 28 по - малко сравнени с 2017 година. От всички прекратени бракове 75.7% се отнасят за населението в градовете.

Средната продължителност на брака до неговото прекратяване в област Добрич е 14.8 години

Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ и „несходство в характерите“, съответно 51.5% и 40.4%. Според възрастта на разведените съпрузи с най–голям относителен дял е възрастовата група на 40 - 49 годишните. На тази възраст са прекратили своя брак 35.3% от мъжете и 33.2% от жените. През 2018 г. средната възраст при развод за мъжете и жените е съответно на 44.0 и 40.6 години. За страната мъжете и жените се развеждат съответно на 45.0 и 41.4 години.


През 2018 г. средната продължителност на брака до неговото прекратяване в областта е 14.8 години, докато в страната браковете продължават средно 15.9 години.