Област Добрич е първа в страната по най-много сключени бракове

Областите с най-много бракове на 1 000 души от населението са Добрич с 5.4%, и Разград - с 5.1%, съобщават от Териториалното статистическо бюро - Североизток.

Област Добрич е първа в страната по най-много сключени бракове

Регистрираните юридически бракове през 2018 г. в област Добрич са 944 и са с 58 повече от предходната година. В страната регистрираните юридически бракове са 28 961. От всички регистрирани бракове в областта 60.0% (566) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 378 брака. Коефициентът на брачност е 5.4‰, В област Добрич този показател се увеличава спрямо 2017 г. с 0.4%. През 2010 г. той е бил 2.5%, през 2013 г. - 3.2%, а през 2014 г. - 4.3%.


Сключилите за първи път брак през 2018 г. мъже са 83.5%, докато за жените това е бил първи брак за 87.5%. Възрастовата група с най – голям относителен дял е между 25 - 29 години. На тази възраст са сключили брак 26.7% от мъжете и 27.8% от жените.

През 2018 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.6 и 28.4 години. За страната средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.7 и 28.7 години. Най-младите мъже и жени сключили брак в областта са съответно на 18 и 16 години.