При покупка на кола вече не е необходима смяна на номерата

Това обявиха от СДВР

При покупка на кола вече не е необходима смяна на номерата

Вече не е нужно да се подменят табелите с български регистрационен номер при покупка на автомобил, обявиха от СДВР.
От 01.12.2019 влезе в сила промяната на наредбата за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

При покупко-продажба или промяна на постоянният адрес, не е нужно да се подменят табелите с регистрационен номер. Подменя се само свидетелството за регистрация.

Източник: Нова