Зала “Добротица” става по-достъпна за хора с намалена подвижност

Проектът включва изграждане на рампа към централния вход и обособяване на зона за хора с намалена подвижност в залата за волейбол и баскетбол

Зала “Добротица” става по-достъпна за хора с намалена подвижност

Общинският съвет на Добрич на извънредна сесия днес прие докладна записка, свързана с проектно предложение „Създаване на елементи за достъпна среда при спортен комплекс „Добротица“ във връзка с разрешено финансиране от Агенцията за хората с увреждания за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти. 
Ще бъде изградена рампа към централния вход на комплекса, ще се обособи зона за хора с намалена подвижност и хора с увреждания в залата за волейбол и баскетбол, включително и достъп към нея.