Почти всички средства по мярка 214 са усвоени

Чрез мерките по ос 2 от Програмата за развитие на селските райони земеделските стопани могат да удвоят или утроят плащането си на единица площ.

Почти всички средства по мярка 214 са усвоени
Тази година имаме почти 100 % усвояване на средствата по мярка 214 "Агроекологични плащания", заяви Александър Атанасов, държавен експерт от дирекция "Развитие на селските райони" в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) по време на семинар за журналисти от Североизточна България в к.к. Златни пясъци.

За седемте области - Добрич, Варна, Шумен, Търговище, Разград, Русе и Силистра през 2010 година са подадени 329 проекта по мярка 214, като за сравнение през 2008 година те са били само 162.

От общо 122 приети заявления по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" за област Варна са сключени 82 договора. Към момента са извършени плащания на стойност 1 млн. 931 хил. за общо 79 проекта, стана ясно още днес.

По мярката за младите фермери за област Варна 204 проекта, изработени от областната служба за съвети в земеделието, са вече одобрени от ДФ "Земеделие", информира Чавдар Златилов, координатор на службата във Варна.

По инвестиционните мерки като 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" бе увеличено авансовото плащане от 20 на 50 % от стойността на субсидията. За улеснение на бенефециентите, които кандидатстват пред ДФ "Земеделие" се изисква договор за авансово плащане с двама поръчители. От увеличеното авансово плащане могат да се възползват всички земеделски производители, които имат подписани договори от началото на т.г. до 31 октомври 2011 г., каза Диана Трифонова, държавен експерт дирекция "Развитие на селските райони" в МЗХ.