Християн Христов остава директор на Зоопарка в Добрич

Християн Христов остава директор на Центъра за защита на природата и животните в Добрич

Християн Христов остава директор на Зоопарка в Добрич

Това стана ясно от окончателните резултати от защита на концепция и събеседване за директор на Центъра за защита на природата и животните. 
От Община Добрич бяха обявили конкурс за заемане на длъжността, като на него единственият подал документи беше Християн Ивелинов Христов. След като комисията, с председател арх. Боян Коларов, е разгледала депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията е било взето решение Християн Христов да бъде допуснат до втория етап на конкурса. Той е защитил концепция за дейността и развитието на Общинското предприятие Центъра за защита на природата и животните и е провел събеседване.

Комисията е предложила на кмета на Община град Добрич да сключи споразумение по чл. 107 с класираното лице в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.

Припомняме, че Християн Христов ръководи Центъра за защита на природата и животните от юли месец, миналата година. Той възпитаник на Езиковата гимназия “Гео Милев”, бил е в немска паралелка,след което е завършил екология и морска биология в Англия.